REKLAMACE

Objednali jste si v našem internetovém obchodu některý z výrobků California Scents, který vykazuje vady? Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme vám vše vyřešit. Níže se můžete podívat na to, jak bude celý proces probíhat :)


Jak reklamovat zboží?

  1. Kontaktujte nás emailovou zprávou na adrese info@tominesmrdi.com nebo telefonicky na čísle 602 778 141 s tím, že byste rádi uplatnili reklamaci zboží. Nejedná se o nutný krok k uplatnění práva, ale výrazně tak urychlíte celý proces.

  2. Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

  3. Do balíčku přidejte také Formulář pro uplatnění reklamace (stáhnout) a kopii nákupního dokladu, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás, a který postačí k doložení záruky. Pokud jste zboží zakoupili na našem e-shopu a byli jste přihlášení, doklad snadno dohledáte v elektronické podobě ve svém klientském centru, zároveň ho budete mít i ve své mailové schránce.

  4. Balíček odešlete na adresu Martin Křelina, Na Ztraceném korci 1425, 250 82 Úvaly. Doporučujeme balíček pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě a nechat si i potvrdit převzetí balíku. Neposílejte prosím balík na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.


Co bude následovat?

Pokud se jedná o vadu, kterou můžeme opravit, pustíme se do toho ihned! Ve chvíli, kdy bude reklamovaný výrobek opět v nejlepší kondici, vrátíme vám ho i s potvrzením, jakým způsobem byla vaše reklamace vyřešena, včetně data vypořádání a popisu provedené opravy. Písemné potvrzení od nás dostanete i v případě, že bude reklamace vyhodnocena jako neoprávněná. Dozvíte se v něm, z jakého důvodu došlo k zamítnutí.

S ohledem na charakter námi prodávaného zboží však k opravám dochází pouze v minimálním procentu případů, zpravidla se tak jedná o vadu neodstranitelnou, kdy si sami můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení celé kupní ceny nebo si zboží vyměníte za nový či jiný výrobek.


Je dobré vědět:

  • Chcete znát podrobnější informace o tom, jak reklamace probíhá? Seznamte se s naším Reklamačním řádem.

  • V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.

  • V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

  • V případě, že bude vaše reklamace uznána jako oprávněná, náleží vám i úhrada nákladů spojená s dopravou zboží k reklamaci, a to v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu). 

  • Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

  • Reklamovaný předmět se stane zbožím s neodstranitelnou vadou i tehdy, uplyne-li 30 kalendářních dní od data, kdy byla vaše reklamace doručena. V takovém případě máte nárok na výměnu zboží či vrácení peněz. 


Důležité dokumenty ke stažení: