VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Objednali jste si v našem internetovém obchodě výrobky California Scents, přišly vám domů a zjistili jste, že nesplňují vaše očekávání, chtěli byste jiné nebo jste si koupi jednoduše rozmysleli? Pak je můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14-denní lhůty od chvíle, kdy jste převzali balíček. Od nás dostanete zpět jak kupní cenu za zboží, tak i náklady spojené s doprav.


Jak odstoupit od smlouvy?

 1. Kontaktujte nás emailovou zprávou na adrese info@tominesmrdi.com nebo telefonicky na čísle 602 778 141 s tím, že byste rádi uplatnili své právo na odstoupení od smlouvy. Nejedná se o nutný krok k uplatnění práva, ale výrazně tak urychlíte celý proces.

 2. Produkty California Scents v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, nejlépe pak bez jakýchkoliv známek použití zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 3. Do balíčku přidejte také Formulář pro odstoupení od smlouvy (stáhnout) a kopii nákupního dokladu, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. Pokud jste zboží zakoupili na našem e-shopu a byli jste přihlášení, doklad snadno dohledáte v elektronické podobě ve svém klientském centru, zároveň ho budete mít i ve své mailové schránce.

 4. Balíček odešlete na adresu Martin Křelina, Na Ztraceném korci 1425, 250 82 Úvaly. Doporučujeme balíček pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě a nechat si i potvrdit převzetí balíku. Neposílejte prosím balík na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.


Co bude následovat?

Ve chvíli, kdy od vás obdržíme vrácené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno - např. kopií podacího lístku), bude vám z naší strany vrácena celá kupní cena za objednávku, a to na účet, který bude uveden ve Formuláři pro odstoupení od smlouvy.


Je dobré vědět:

 • od smlouvy je možné odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů

 • lhůta počíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží

 • odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději v poslední den lhůty

 • připadá-li poslední den lhůty na víkend/svátek, posledním dnem lhůty je nejbližší následující pracovní den

 • zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, pak ale máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu

 • aby byla vrácena celá částka zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží bez jakéhokoliv poškození a nejevící známky užívání.

 • náklady na vrácení zboží nese kupující.

 • právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní/podnikatelské činnosti (když je na faktuře uvedeno vaše IČ)


Důležité dokumenty ke stažení: